אמת המסורה
 
לחצו על התמונות להגדלה!
 
 
לחצו כאן כדי לצפות בכל
גלריות - HaEmet.net
 
 
האם ניתן לבדות נסים
בקנה מידה שכל העם
עד לו, ועוד לדרוש
מהעם לחוג חגי זיכרון
מעשיים כדי לזכור את
המאורעות שלא קרו?
אם כן, כיצד לא מצאנו
כדבר הזה בעוד עשרות
ואלפי תרבויות נוספות,
ואפילו לא בעוד אחת?
 
 
אם ניתן כל כך בקלות
להמציא היסטוריה
ולשקר לעם שלם לגבי
"איזו תורה שאבותם
קיבלו בסיני" אז כיצד זה
שבכל העולם כולו, רק
היהדות היא זו שטוענת
למעמד לאומי
בקבלת התורה?
 
 
לו היה ניתן להמציא שקר
היסטורי על מעמד
הר-סיני, בו נוכחים כל
העם כולו ללא יוצא מן
הכלל, גם היה ניתן
להמציא את השואה...
 
כל המנהיגים הקדומים
הצטיירו כלוחמים אמיצים
ונטולי רחמים. כך היו
כל הלוחמים המצרים,
היוונים, והרומאים. כל
המלכים התפארו
בחוזקם וגבורתם
הפיזית. ואילו משה
רבינו - "והאיש משה
ענו מאוד" (במדבר יב).
"ואיך ישמעני ואני ערל
שפתיים" (שמות ו).
 
בשונה מה"קדושים" של
עמים אחרים, שביקשו
לשלוט בעם, הכהנים
במקדש היו צריכים
לעבוד עבודה קשה,
והיו עליהם איסורים
רבים, כמו איסור לישא
גרושה או אלמנה,
איסור טומאה למת
(ואפילו יהיה זה אביו!),
גם לא היתה להם נחלה
בישראל, "כי השם הוא
נחלתם". כך היא האמת
 
להאמין שקבוצת אנשים
החליטה לקיים מאות
מצוות מעשיות בלי תורה
ארוכת טווח, היא פשוט
אבסורד מדרגה ראשונה.
 
 
זה צריך להראות כך -
"להניח תפילין? לשמור
שבת? לשים ציצית?
להפריד שעטנז? לא
לאכול בשר טמא?
לעשות ברית מילה
לתינוק? לשבות בשנת
שמיטה? להעלות לרגל
שלוש פעמים בשנה?
לספר שהיינו עבדים
במצרים? להאמין שכל
העם קיבל תורה בהר-
סיני? בטח, למה לא,
אני יהודי פרימיטיבי!"
 
 
ברור לכל בר דעת
שהפרימיטיבי הוא
החושב שניתן להמציא
היסטוריה כה מעשית.
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
האם ניתן לבדות נסים
בקנה מידה שכל העם
עד לו, ועוד לדרוש
מהעם לחוג חגי זיכרון
מעשיים כדי לזכור את
המאורעות שלא קרו?
אם כן, כיצד לא מצאנו
כדבר הזה בעוד עשרות
ואלפי תרבויות נוספות,
ואפילו לא בעוד אחת?
 
 
אם ניתן כל כך בקלות
להמציא היסטוריה
ולשקר לעם שלם לגבי
"איזו תורה שאבותם
קיבלו בסיני" אז כיצד זה
שבכל העולם כולו, רק
היהדות היא זו שטוענת
למעמד לאומי
בקבלת התורה?
 
 
לו היה ניתן להמציא שקר
היסטורי על מעמד
הר-סיני, בו נוכחים כל
העם כולו ללא יוצא מן
הכלל, גם היה ניתן
להמציא את השואה...
 
כל המנהיגים הקדומים
הצטיירו כלוחמים אמיצים
ונטולי רחמים. כך היו
כל הלוחמים המצרים,
היוונים, והרומאים. כל
המלכים התפארו
בחוזקם וגבורתם
הפיזית. ואילו משה
רבינו - "והאיש משה
ענו מאוד" (במדבר יב).
"ואיך ישמעני ואני ערל
שפתיים" (שמות ו).
 
בשונה מה"קדושים" של
עמים אחרים, שביקשו
לשלוט בעם, הכהנים
במקדש היו צריכים
לעבוד עבודה קשה,
והיו עליהם איסורים
רבים, כמו איסור לישא
גרושה או אלמנה,
איסור טומאה למת
(ואפילו יהיה זה אביו!),
גם לא היתה להם נחלה
בישראל, "כי השם הוא
נחלתם". כך היא האמת
 
להאמין שקבוצת אנשים
החליטה לקיים מאות
מצוות מעשיות בלי תורה
ארוכת טווח, היא פשוט
אבסורד מדרגה ראשונה.
 
 
זה צריך להראות כך -
"להניח תפילין? לשמור
שבת? לשים ציצית?
להפריד שעטנז? לא
לאכול בשר טמא?
לעשות ברית מילה
לתינוק? לשבות בשנת
שמיטה? להעלות לרגל
שלוש פעמים בשנה?
לספר שהיינו עבדים
במצרים? להאמין שכל
העם קיבל תורה בהר-
סיני? בטח, למה לא,
אני יהודי פרימיטיבי!"
 
 
ברור לכל בר דעת
שהפרימיטיבי הוא
החושב שניתן להמציא
היסטוריה כה מעשית.
 

בברכה, דניאל בלס
אתר HaEmet.net