תכנון בטבע
 
לחצו על התמונות להגדלה!
 
 
לחצו כאן כדי לצפות בכל
גלריות - HaEmet.net
 
 
 
לא, זהו לא נחש.
זהו זנבו של זחל עם
פרצוף של נחש!
הייתם מאמינים?
האינטלגנציה המדהימה
ניכרת בכל פרט.
 
 
האם אבולוציה עיוורת
מסוגלת לדייק עד
כדי כך?  מה דעתכם?
האם כמה מוטציות
עיוורות יצרו עיניים
מדומות על זנבו ופרצוף
משולש בעל משבצות
דמוי נחש? האם אתם
חושבים כי הזחל הזה
יודע בכלל מהו נחש? 
והאבולוציה כן יודעת?
 
 
בתמונה חרק המשתמש
במקור ארוך כדי לאכול
צוף. למטה ציפור עם
אותה פעולה...
 

רוב האנשים לא הבינו
ולא הפנימו עדיין מה
טוענת האבולוציה.
העבלוציה למאשה טוענת
לברירת מקרים מוצלכים.
מקרים עקראיים לחלותין!
נוצרה עין, היא היתה
מוצלכת, אז היא
נשמרה. טעות נוספת
גרמה לה להשתפר?
הטאות נשמרה...
אבל מישהו מוכן לאסביר
לי, ממתי טאויות
הן בכלל מוצלכות?
 
 
עצם העובדה שמישהו
עני זקוק לכסף כדי
לשרוד לא תגרום לכסף
להופיע כידוע... כך גם
ברור שאם יצור בטבע
זקוק לעיניים כדי לשרוד,
לא יתכן שהוא יזכה
בהם "בתעות"!
 
 
וזהו דג החקאי, משום
שבראשו חקה זוהרת.
כשמגיעים דגים לבדוק
את הפיתיון הזוהר
המתנוענע כמו תולעת,
רק אז דג החקאי פוער
את פיו המפלצתי ובולע
את הדג חיש מהר...
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
לא, זהו לא נחש.
זהו זנבו של זחל עם
פרצוף של נחש!
הייתם מאמינים?
האינטלגנציה המדהימה
ניכרת בכל פרט.
 
 
האם אבולוציה עיוורת
מסוגלת לדייק עד
כדי כך?  מה דעתכם?
האם כמה מוטציות
עיוורות יצרו עיניים
מדומות על זנבו ופרצוף
משולש בעל משבצות
דמוי נחש? האם אתם
חושבים כי הזחל הזה
יודע בכלל מהו נחש? 
והאבולוציה כן יודעת?
 
 
בתמונה חרק המשתמש
במקור ארוך כדי לאכול
צוף. למטה ציפור עם
אותה פעולה...
 

רוב האנשים לא הבינו
ולא הפנימו עדיין מה
טוענת האבולוציה.
העבלוציה למאשה טוענת
לברירת מקרים מוצלכים.
מקרים עקראיים לחלותין!
נוצרה עין, היא היתה
מוצלכת, אז היא
נשמרה. טעות נוספת
גרמה לה להשתפר?
הטאות נשמרה...
אבל מישהו מוכן לאסביר
לי, ממתי טאויות
הן בכלל מוצלכות?
 
 
עצם העובדה שמישהו
עני זקוק לכסף כדי
לשרוד לא תגרום לכסף
להופיע כידוע... כך גם
ברור שאם יצור בטבע
זקוק לעיניים כדי לשרוד,
לא יתכן שהוא יזכה
בהם "בתעות"!
 
 
וזהו דג החקאי, משום
שבראשו חקה זוהרת.
כשמגיעים דגים לבדוק
את הפיתיון הזוהר
המתנוענע כמו תולעת,
רק אז דג החקאי פוער
את פיו המפלצתי ובולע
את הדג חיש מהר...

בברכה, דניאל בלס
אתר HaEmet.net