משמעות החיים
 
לחצו על התמונות להגדלה!
 
 
לחצו כאן כדי לצפות בכל
גלריות - HaEmet.net
 
 
נראה שכל בעל חיים
יודע מה עליו לעשות,
מתי וכיצד. רק האדם
שונה ומיוחד מכל יצור
אחר. הוא היחיד המסוגל
לחשוב - למה אני כאן,
ומה משמעות חיי.
 

כפי שהאדם הצמא מעיד
על קיומם של מים, כך
האדם השואף למשמעות
מעיד על קיומה של
משמעות. הכל לתכלית!
 

"היות שבאדם יש מצפון,
רחמים, מוסר וערכים,
משמע שיש בורא וגם
תוכנית לאדם'' (מדקרט).
 
 
כל אדם שישב עם עצמו
ויבדוק את רגשותיו,
יגלה שיש בו משהו
המבקש יותר מסתם
לשרוד. היפך החומר!
 
 
חז"ל המשילו את
הנשמה שבאדם
לבת מלך שהתחתנה
עם איכר פשוט.
לא משנה מה האיכר
יתן לה - פרות ועופות -
והיא אינה מתרצה.
 
 
כך הנשמה, גם אם
ניתן לה את כל הכסף,
האוכל, והתאווה שבעולם,
והיא אינה מתרצה,
כי היא ממקור עליון.
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
 
נראה שכל בעל חיים
יודע מה עליו לעשות,
מתי וכיצד. רק האדם
שונה ומיוחד מכל יצור
אחר. הוא היחיד המסוגל
לחשוב - למה אני כאן,
ומה משמעות חיי.
 

כפי שהאדם הצמא מעיד
על קיומם של מים, כך
האדם השואף למשמעות
מעיד על קיומה של
משמעות. הכל לתכלית!
 

"היות שבאדם יש מצפון,
רחמים, מוסר וערכים,
משמע שיש בורא וגם
תוכנית לאדם'' (מדקרט).
 
 
כל אדם שישב עם עצמו
ויבדוק את רגשותיו,
יגלה שיש בו משהו
המבקש יותר מסתם
לשרוד. היפך החומר!
 
 
חז"ל המשילו את
הנשמה שבאדם
לבת מלך שהתחתנה
עם איכר פשוט.
לא משנה מה האיכר
יתן לה - פרות ועופות -
והיא אינה מתרצה.
 
 
כך הנשמה, גם אם
ניתן לה את כל הכסף,
האוכל, והתאווה שבעולם,
והיא אינה מתרצה,
כי היא ממקור עליון.
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
 
נראה שכל בעל חיים
יודע מה עליו לעשות,
מתי וכיצד. רק האדם
שונה ומיוחד מכל יצור
אחר. הוא היחיד המסוגל
לחשוב - למה אני כאן,
ומה משמעות חיי.
 

כפי שהאדם הצמא מעיד
על קיומם של מים, כך
האדם השואף למשמעות
מעיד על קיומה של
משמעות. הכל לתכלית!
 

"היות שבאדם יש מצפון,
רחמים, מוסר וערכים,
משמע שיש בורא וגם
תוכנית לאדם'' (מדקרט).
 
 
כל אדם שישב עם עצמו
ויבדוק את רגשותיו,
יגלה שיש בו משהו
המבקש יותר מסתם
לשרוד. היפך החומר!
 
 
חז"ל המשילו את
הנשמה שבאדם
לבת מלך שהתחתנה
עם איכר פשוט.
לא משנה מה האיכר
יתן לה - פרות ועופות -
והיא אינה מתרצה.
 
 
כך הנשמה, גם אם
ניתן לה את כל הכסף,
האוכל, והתאווה שבעולם,
והיא אינה מתרצה,
כי היא ממקור עליון. 
  

בברכה, דניאל בלס
אתר HaEmet.net