שונאי הדת
 
לחצו על התמונות להגדלה!
 
 
לחצו כאן כדי לצפות בכל
גלריות - HaEmet.net
 
לצערינו קיימים בארץ
ארגונים המתכחשים
ליהדות, המבקשים לבטל
את המצוות, את ברית
המילה, את הכשרות,
ואת... החרדים!
 
 
ארגונים אנטיים כאלו
יוצאים בריש גלי נגד
כל דבר שריח יהדות
נודף ממנו. הם מבקשים
לאסור שיעורי תורה
ופתיחת בתי כנסת
במקומות חילונים,
מה שהם מכנים
"השתלטות חרדית"!
 
בהרצאות רבנים הם
מחלקים חוברות
השמצה וסילופים
למבקרים החילונים
המבקשים לטעום
טעם תורה מרצונם.
 
 
יהודים בגלות למדו תורה בסתר,
בפחד מהצוררים. המעצמות
 האתאיסטיות הגדולות ביותר
במאה האחרונה, הקומוניזם
והנאציזם, אסרו את קיום
המצוות ולימוד התורה. אף על
פי כן ארגונים שונים חרטו על
דגלם את השמצת התורה וקיום
המצוות,  ועושים מאמצים כדי
שלא לאפשר ליהודים להכיר
את יהדותם אפילו בארץ ישראל.
 
 
לפני שהחלה השואה,
היו משמיצים הגרמנים
את היהודים בעיתוניהם.
בעיתון "דער שטרימר"
הופיעה דמות חרדי מאיים,
ומעליו הכותרת "שטן".
 
מסתבר ששונאי יהדות
רבים המשיכו את
"המסורת" הגרמנית
גם בארץ, באמצעות
כלי התקשורת והאינטרנט.
 
 
בפרסומת של מפלגת
שינוי בערוץ השני, הציגו
"חרדים" הנגררים לרגלי
חילונים כדי לעשוק אותם
עד שלבסוף הם
מתפוררים לאבק...
 
בפורומים שונים ימצאו
אתאיסטים שונאי דת,
הכותבים יומם ולילה נגד
התורה הקדושה. אין
להם חיים אחרים מלבד
שנאת והשמצת האמת.
 
אנשים שהמוטו היחיד
שלהם בחיים הוא
שנאת האחר, יתגלו
לרוב כאנשים אומללים
בחייהם הפרטיים.
 כלומר - בלתי חברותיים,
בלא חיי משפחה פוריים,
בעלי רגשי נחיתות ובלי
כל אמונה בבני אדם.
זאת כאשר מקור הגאווה
היחיד שלהם ימצא
בהשמצת אנשים ודעות.
 
 
שונאי יהדות רבים מנסים
כוחם בפגיעה במאמינים.
רק בפורומים שונים הם
חשים שידם על העליונה.
זהו מקור גאוותם היחיד.
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
לצערינו קיימים בארץ
ארגונים המתכחשים
ליהדות, המבקשים לבטל
את המצוות, את ברית
המילה, את הכשרות,
ואת... החרדים!
 
 
ארגונים אנטיים כאלו
יוצאים בריש גלי נגד
כל דבר שריח יהדות
נודף ממנו. הם מבקשים
לאסור שיעורי תורה
ופתיחת בתי כנסת
במקומות חילונים,
מה שהם מכנים
"השתלטות חרדית"!
 
בהרצאות רבנים הם
מחלקים חוברות
השמצה וסילופים
למבקרים החילונים
המבקשים לטעום
טעם תורה מרצונם.
 
 
יהודים בגלות למדו תורה בסתר,
בפחד מהצוררים. המעצמות
 האתאיסטיות הגדולות ביותר
במאה האחרונה, הקומוניזם
והנאציזם, אסרו את קיום
המצוות ולימוד התורה. אף על
פי כן ארגונים שונים חרטו על
דגלם את השמצת התורה וקיום
המצוות,  ועושים מאמצים כדי
שלא לאפשר ליהודים להכיר
את יהדותם אפילו בארץ ישראל.
 
 
לפני שהחלה השואה,
היו משמיצים הגרמנים
את היהודים בעיתוניהם.
בעיתון "דער שטרימר"
הופיעה דמות חרדי מאיים,
ומעליו הכותרת "שטן".
 
מסתבר ששונאי יהדות
רבים המשיכו את
"המסורת" הגרמנית
גם בארץ, באמצעות
כלי התקשורת והאינטרנט.
 
 
בפרסומת של מפלגת
שינוי בערוץ השני, הציגו
"חרדים" הנגררים לרגלי
חילונים כדי לעשוק אותם
עד שלבסוף הם
מתפוררים לאבק...
 
בפורומים שונים ימצאו
אתאיסטים שונאי דת,
הכותבים יומם ולילה נגד
התורה הקדושה. אין
להם חיים אחרים מלבד
שנאת והשמצת האמת.
 
אנשים שהמוטו היחיד
שלהם בחיים הוא
שנאת האחר, יתגלו
לרוב כאנשים אומללים
בחייהם הפרטיים.
 כלומר - בלתי חברותיים,
בלא חיי משפחה פוריים,
בעלי רגשי נחיתות ובלי
כל אמונה בבני אדם.
זאת כאשר מקור הגאווה
היחיד שלהם ימצא
בהשמצת אנשים ודעות.
 
 
שונאי יהדות רבים מנסים
כוחם בפגיעה במאמינים.
רק בפורומים שונים הם
חשים שידם על העליונה.
זהו מקור גאוותם היחיד.
 

בברכה, דניאל בלס
אתר HaEmet.net