בעלי חיים - יבשה
 
לחצו על התמונות להגדלה!
 
 
 
לחצו כאן כדי לצפות בכל
גלריות - HaEmet.net
 
 
 
 
חדק הפיל הינו איבר
המרשים בתחכומו
הפנימי. הוא מוצק, ועם
זאת גם  גמיש. החדק
נע באמצעות אינספור
שרירים הפועלים בתיאום
 
 
החדק הינו שימושי רק
כאשר פועלים כל
השרירים שבו בתיאום.
ובל נשכח גם את כל
מיליוני הנוירונים והקשרים
 המתואמים במח הפיל
המאפשרים את תפעול
החדק והשליטה בו.
 
 
גור ג'ירפה ואמו.
 
 
גור דב לרגלי אמו.
 
 
גור חתול. רק בעלי הנפש
יודעים להתפעל מן
הסימטריה, הצבע
והתחכום הקיימים בטבע
 
 
 מראה מלבב.
 
 
הביטו בסימטריה של
כלב הים, ברכות הקוית,
בדיוק הצבעוני.
 
שימו לב לאצילות
הקורנת מדמותו
בתכנון רב כל כך.
 
 
הבחינו בקוי דמותו של
צבי צעיר. האם נוכל
להתכחש ליופי
 והתכנון הכרוך בקיומו?
 
 
"עז כנמר..."
תמונת תקריב. הביטו
בסימטריה, בצבע
המעורר. בעוצמה.
 
 
פינגוונים אלו מכונים
 "הקיסרים". שימו
לב לשילוב החכם
בצבעים. האם טבע
עיוור היה מסוגל לכך?
 

מתוך אתר HaEmet.net

 
 
חדק הפיל הינו איבר
המרשים בתחכומו
הפנימי. הוא מוצק, ועם
זאת גם  גמיש. החדק
נע באמצעות אינספור
שרירים הפועלים בתיאום
 
 
החדק הינו שימושי רק
כאשר פועלים כל
השרירים שבו בתיאום.
ובל נשכח גם את כל
מיליוני הנוירונים והקשרים
 המתואמים במח הפיל
המאפשרים את תפעול
החדק והשליטה בו.
 
 
גור ג'ירפה ואמו.
 
 
גור דב לרגלי אמו.
 
 
גור חתול. רק בעלי הנפש
יודעים להתפעל מן
הסימטריה, הצבע
והתחכום הקיימים בטבע
 
 
 מראה מלבב.
 
 
הביטו בסימטריה של
כלב הים, ברכות הקוית,
בדיוק הצבעוני.
 
שימו לב לאצילות
הקורנת מדמותו
בתכנון רב כל כך.
 
 
הבחינו בקוי דמותו של
צבי צעיר. האם נוכל
להתכחש ליופי
 והתכנון הכרוך בקיומו?
 
 
"עז כנמר..."
תמונת תקריב. הביטו
בסימטריה, בצבע
המעורר. בעוצמה.
 
 
פינגוונים אלו מכונים
 "הקיסרים". שימו
לב לשילוב החכם
בצבעים. האם טבע
עיוור היה מסוגל לכך?
  
  

אתר HaEmet.net