לחצו על התמונות!
 
 
 
לחצו כאן כדי לצפות
בגלריות - HaEmet
 
* * *
 
 
העולם מסתובב סביב
צירו, בזוית של 23.5
מעלות, מצב היוצר את
עונות השנה, ומאפשר
את קיום החיים
 
 
לא קיים שום דבר פיזי
שמחזיק אותנו על פני
העולם, לא דבק, לא
חבלים ולא ברגים,
ובכל זאת איננו עפים
או "נופלים" מעל פני
כדור הארץ. כח
המשיכה שומר אותנו
על הקרקע. האם הוא
היה חייב להתקיים?
 
 
מדוע העולם אינו
נראה כמו כדורגל זה,
שמכוניות צעצוע נופלות
ממנו? התשובה: כח
המשיכה. "גרביטציה
קוסמית" פועלת על כל
העצמים ביקום באורח מיסתורי, ושומרת על
שיווי-משקל עדין. כיצד
נוכל להתכחש לקיומה
של יד מכוונת ביקום?
 
מה שאנו רואים הוא
ריק מוחלט בין כדור
הארץ לירח ובין האדמה
לציפורים העפות מעליה.
 
 
בין כדור הארץ לירח
קיים חלל ריק, ובכל
זאת הירח נע בתיאום
לכדור הארץ. זאת
במקום להתנגש בו
או לשנות ממסלולו.
באופן זהה מסתובב
העולם סביב השמש
בלי להיבלע בתוכה
או להתרחק ממנה.

כולנו יודעים שאין כל
מסילת מתכת בין
הכוכבים כמו שיש
במודל של הפלניטריום,
אך הם בכל זאת נעים
בתיאום, בהרמוניה,
כמכונה משומנת היטב.
 

האם לא ניתן להבחין
כאן ביד מכוונת, כח
בלתי פיזיקאלי, האוחז
במערכת השמש
והעולם בכל רגע נתון?
 
 
הביטו בשעון. די אם נוציא
או נשנה את תפקידו של
גלגל אחד כדי שהשעון
לא יצביע שוב על השעה.
 
כך הוא גם היקום שלנו.
די ישתנו אפילו מעט
מהפרמטרים של חוקי
הטבע, ושום יצור לא
יוכל להתקיים בו.
 
 
בכל זאת פועל השעון
ומראה את השעה,
האם נוכל להתכחש
לקיומו של השען?
 

מתוך אתר HaEmet.net

  
 
העולם מסתובב סביב
צירו, בזוית של 23.5
מעלות, מצב אשר יוצר
את עונות השנה, ומאפשר
את קיום החיים.
 
 
אין שום דבר פיזי
שמחזיק אותנו על
העולם, לא דבק ולא
חבלים ולא ברגים, ובכל
זאת איננו עפים או
נופלים מעל פני כדור
הארץ. כח המשיכה
המסתורי שומר עלינו
 
 
מדוע העולם אינו
נראה כמו כדורגל זה,
שמכוניות צעצוע נופלות
ממנו? התשובה: כח
המשיכה. "גרביטציה
קוסמית" פועלת על כל
העצמים ביקום באורח מיסתורי, ושומרת על
שיווי-משקל עדין. כיצד
נוכל להתכחש לקיומה
של יד מכוונת ביקום?
 
מה שאנחנו רואים הוא
ריק מוחלט בין כדור
הארץ לירח ובין האדמה
לציפורים העפות מעליה.
 
 
בין כדור הארץ לירח יש
חלל ריק לגמרי, ובכל
זאת הירח נע בתיאום
לכדור הארץ, וזאת
במקום להתנגש בו
או לשנות ממסלולו.
באותה מידה העולם
מסתובב סביב השמש
בלי להיבלע בתוכה
או להתרחק ממנה.

לכולם ידוע שאין כל
מסילת מתכת בין
הכוכבים כמו שיש
במודל של הפלניטריום,
אך הם בכל זאת נעים
בתיאום, בהרמוניה,
כמכונה משומנת היטב.
 

האם לא ניתן להבחין
כאן במשהו בלתי-פיזי,
משהו מתוכנן וגאוני,
האוחז בכל הבריאה
בכל רגע נתון?
 
 
גם בשעון, מספיק שנוציא
או נשנה את תפקודו של
גלגל אחד כדי שהשעון
לא יראה את השעה.
 
כך גם היקום שלנו,
מספיק שנשנה מעט
מהפרמטרים של חוקי
הטבע, ושום יצור לא
יוכל להתקיים בו.
 
 
ובכל זאת השעון פועל
ומראה את השעה, האם
נתכחש ונאמר שאין שען?  
 

אתר HaEmet.net