site stats
 
דניאל בלס: האם תורה ומדע מתנגשים?
 
 
 נושאים: א-לוהים, אבולוציה, דינוזאורים, גיל העולם, המבול, דת האמת, שאלות ותשובות.
 
 לשמיעת ההרצאה:
 
 
להורדת ההרצאה לחץ כאן!  І  למקורות ומידע נוסף
 

 
המודעה שהיתה:
 
דף מס' 1 מההרצאה:
 
דף מס' 2 מההרצאה:
 
 
 
 
מקורות ומאמרים לעיון נוסף, מההרצאה באשדוד (‏‏7/04/2010)  
 
ההערה:
הרצאה חיה היא כמו ספר שאינו מוגה, היא נאמרת לפי מצב הקהל ואורך הזמן, ולכן היא לא תמיד מדוייקת. לשם כך נכתבו מאמרים, בהם מופיעים כל המקורות, הציטוטים והטענות בהרחבה. הרי הם לפניכם.


1) נושא ראשון: האם יש א-לוהים? על ניוטון, היווצרות היקום וחוקי הטבע.

http://www.haemet.net/articles/creation/booklet/scientific_addition.htm
http://www.haemet.net/articles/creation/booklet/scientists_about_god.htm
התחלת היקום והזמן, ומקורות תורניים:

http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2663458&forum_id=4142
http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2602724&forum_id=4142

2) נושא שני: אבולוציה, יצירת החיים, התפתחות איברים:

http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2601057&forum_id=4142
http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2628554&forum_id=4142
"קופי אדם":
http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2621968&forum_id=4142
וריאציות בין המינים (מיקרו אבולוציה), ואבולוציה לפי היהדות:

http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2656991&forum_id=4142

3) נושא שלישי: גיל העולם ועדויות למבול:

http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2630671&forum_id=4142
http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2571664&forum_id=4142
http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2513016&forum_id=4142

4) נושא רביעי: תורת האמת:

מי כתב:
http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2580596&forum_id=4142
ההיסטוריה:
http://hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2569323&forum_id=4142
מקרא:
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2519957&forum_id=4142
נצרות:
http://www.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2641323&forum_id=4142
 

 

 

   
HaEmet.net, בני-ברק והמרכז. כל הזכויות שמורות ©י 2010 - 2000 האמת האבסולוטית וארגון משמעות.